fbpx

Privacy verklaring

Inleiding

The Jiffle respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld.

In de hieronder staande privacy verklaring en het stukje over reviews leggen wij uit hoe we de informatie die we bij het gebruik van deze website ontvangen, gebruiken en beschermen. The Jiffle zet zich in voor de bescherming van je persoonlijke gegevens. Als wij je vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee je bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, kun je er zeker van zijn dat deze informatie alleen in overeenstemming met deze Privacy verklaring wordt gebruikt.

Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe The Jiffle je persoonlijke gegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De termen “Verantwoordelijke”, “wij” of “The Jiffle” verwijzen hierna naar The Jiffle b.v.

Dit privacybeleid is geldig vanaf 5 mei 2022.

 

Reviews via WebwinkelKeur

Wij verzamelen onder meer reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website.

In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Privacy verklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Zutphen aan de Oudewand 31 (7201 LJ), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83232672 en draagt de naam The Jiffle b.v.. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via contact@thejiffle.com en telefonisch via +31 (0)85 5000 296.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 mei 2022.

 

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: Naam, Adres, e-mail, telefoonnummer, bestellijst. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: het kunnen informeren over de bestelling, het verzenden en afleveren van de bestelling, het vragen om productrecensies en reviews. De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om de bestelling te kunnen verzenden en contact op te kunnen nemen voor een productrecensie of review.

Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat het bestelde product niet bezorgd kan worden en de consument niet geïnformeerd kan worden over het leverproces.

 

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Zie ook ons cookie statement.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Zie ook ons cookie statement.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Tevens verwerkt verantwoordelijke persoonsgegevens met het magazijn dat de pakketten verstuurt en met de pakketbezorgdienst(en). De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar contact@thejiffle.com of telefonisch via +31 (0)85 5000 296.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan contact@thejiffle.com.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).